LATEXFALT b.v. is een productie, applicatie, verkoop en productontwikkelingsorganisatie voor bitumineuze, polymeer gemodificeerde en kunststof  bindmiddelen.

De Europese kernmarkten waarbinnen LATEXFALT b.v. actief acquisitie pleegt voor deze producten zijn bouw [producten voor vloerentoepassingen, betonbescherming, emulsieproducten voor daktoepassingen] en wegenbouw [polymeerbitumen, emulsieproducten en oppervlakbehandeling]. Het is haar strategie is om te groeien, door verdere innovatie, automatisering en efficiency. Veel aandacht wordt gegeven aan het energieverbruik, o.a. door mee te doen aan de MJA afspraken en Latexfalt wil zich prominent profileren als duurzame onderneming. Binnen de wegenbouwmarkten waarbinnen Latexfalt opereert, wordt de CO2 footprint een steeds belangrijker thema.

Latexfalt vervult  een brugfunctie tussen enerzijds de olieraffinage en chemische industrie en anderzijds de bouwnijverheid bedrijven. Twee zeer verschillende werelden die verbonden dienen te worden op gebieden als fundamentele materiaalkennis, technologie, logistiek, recycling, specialistische applicatie, upgrading/modificatie van producten, duurzaamheid,  innovatie, valorisatie en regelgeving. Door deze brugfunctie succesvol te vervullen dienen ketens te ontstaan waardoor innovatieve ontwikkelingen en rendement verhogende maatregelen sneller en efficiënter tot stand komen en flexibel ingespeeld kan worden op een veranderende omgeving. CO2 beheersing en energie efficiëntie in de keren zijn daarin van doorslaggevende betekenis voor de toekomst en op deze wijze kan Latexfalt zich nationaal en internationaal onderscheiden van andere aanbieders.

Voor een actueel overzicht van de CO2-emissieberekening en verificatieverklaring kunt u terrecht op de webapplicatie van Duurzameleverancier.nl. Hier publiceert Latexfalt per kwartaal een update van haar resultaten.

Ten aanzien van de validatie conform NEN-ISO 14064-1 [GHG REPORT CONTENT] voor de rapportage van CO2-berekeingen is door Energie Consult [AKI id.nr. 1242] een verklaring afgegeven. Deze verklaring is hier te downloaden.