Het productiebedrijf en het kwaliteitslaboratorium beschikken over een breed scala aan analyse- en testmethodes om de producten grondig te kunnen keuren. De bedrijfsvoering wordt ondersteund door moderne, geautomatiseerde controle- en beheerssystemen.

De zorgvuldig opgezette kwaliteits- en milieuzorgsystemen zijn zo praktisch en hanteerbaar opgezet, dat zij een structurele bijdrage leveren aan de hoge kwaliteitsnormen die aan de producten en diensten worden gesteld.

ISO-9001: 2000- en VCA-certificering zijn het resultaat van constante aandacht die aan kwaliteit, veiligheid en milieu wordt geschonken.

Bouwproducten van Latexfalt CE-gecertificeerd
Vanaf 1 januari 2012 dienen naast de kationische emulsies ook de polymeerbitumen [PMB], die toegepast worden binnen de wegenbouw, gecertificeerd te zijn conform de CE-markering. Latexfalt produceert reeds meer dan een jaar conform deze norm om de kwaliteit van haar producten te borgen en is derhalve zonder enig probleem door de Belgische “notified body” COPRO gecertificeerd.

Een kopie van het CE-certificaat van de productiecontrole in de fabriek toegekend aan Latexfalt BV te Koudekerk aan den Rijn kunt u aanvragen.