Společnost Latexfalt disponuje širokou škálou primárních a sekundárních pracovních podmínek, které jsou stanoveny v platné kolektivní smlouvě. Kromě toho jsou v příručce pro personální agendu uvedeny některé platné obecné doplňující pracovní podmínky a opatření, případně takové podmínky a opatření, které souvisejí s určitou funkcí.