Základem podlah Latexfalt® je hydraulické pojivo [cement] s příměsí asfaltu nebo asfaltové plastické emulze a minerálních přísad. Podlahy tohoto typu se řadí do skupiny "Hydraulických podlah pojených asfaltovou (bitumenovou) emulzí" (Hydraulic floors bound with Bitumen Emulsion), běžně ve zkratce nazývaných "HBE-floors"

Všechny použité suroviny jsou zárukou ekologicky bezpečného konečného produktu. Podlaha Latexfalt je podlaha s únosností 5 N/mm ². Pro vyšší únosnost v je nutno zvolit podlahu Latexfalt®HD [Heavy Duty], která je odolná vůči koncentrovanému tlaku 9N/mm². Podlahy Latexfalt mají omezenou odolnost vůči minerálním olejům a tukům. Míra odolnosti vůči jiným chemikáliím může být poskytnuta na vyžádání. 

Díky důmyslné kombinaci modifikovaného asfaltu a cementu jako pojiva si podlaha Latexfalt zachovává určité plastické schopnost. Praskliny i podobná poškození nevznikají snadno a nešíří se dále. 

Latexfalt zaručuje použitelnost při teplotách až do +60 ° c. Všechny nerovnosti, přechody na jiné povrchy např. u "vjezdu" či "výjezdu" lze bezvadně vyřešit. 

V případě požadavku na vysoké zatížení podlah je podlaha Latexfatl díky svým vlastnostem velmi dobrým řešením např. pro výrobní prostory, sklady, prostory pro prodej stavebnin, výstavní haly a prostory, překladiště distribučních center a parkovací domy atd. 

V případě vysokých nároků na rovinnost podlahy, lze při pokládce podlahy využít laserem řízené mechanizmy (finišery). 

Doporučení 

Pro bezplatné poradenství ohledně aplikace, údržby a renovace nás prosím kontaktujte. Zavolejte nebo nám napište na náš e-mail, případně můžete také využít kontaktní formulář (viz. KONTAKTY).

Latexfalt® Coldfix reparatiemortel 

Drobné opravy lze provést rychle a efektivně produktem Latexfalt® Coldfix reparatiemortel(maltová směs na opravy). Tato "maltová směs" je mimořádně vhodná pro opravy děr, vyrovnání výškových úrovni,či pro vyrovnání do "nuly". Výrobek je dodáván ve dvou variantách: hrubý,jemný.

Latexfalt® Skimcoat 

Latexfalt Skimcoat je vyrovnávací prostředek na základě modifikovaného asfaltu, plniv a cementu. Tento produkt [tloušťka vrstvy 1-2 mm] se používá pro renovaci nebo opravu mechanicky poškozené asfaltové plochy. Tato vyrovnávací směs je rovněž ideální pro vytvoření "hladkého povrchu" u asfaltových silnic s otevřenou strukturou.

Latexfalt® Schietvloer S-70 (Podlaha pro střelnice) 

Podlaha Latexfalt® Schietvloer S-70 je jednolitá hladká podlaha, zkomponovaná tak, že vystřelené kulky po nárazu absorbuje , nebo je dále směruje do cílové oblasti, vždy v závislosti na úhlu dopadu. Je to speciálně vyvinutý typ podlahy Latexfalt, vytvořený pomocí specialních přísad do podlahové směsi. Tato podlaha je vhodná do vnitřních prostor střelnic (pro sport, pro myslivost i pro armádu apod.) 

Podlaha Latexfalt® Schietvloer S-70 se pokládá v minimální tloušťce vrstvy 25mm a skládá se z písko-cementové vrstvy zakončené vrstvou Latexfalt Colortop AC

Opravy po kulkách lze provádět snadno pomocí jemné směsi na opravy Latexfalt® Coldfix reparatiemortel.

Latexfalt® Colortop 

V případě požadavku na finální barevné řešení podlahy si dovoluje doporučit návštěvu našich webových stránek pro syntetické podlahy.

Doporučení 

Pro bezplatné poradenství ohledně aplikace, údržby a renovace nás prosím kontaktujte. Zavolejte nebo nám napište na náš e-mail, případně můžete také využít kontaktní formulář (viz. KONTAKTY).