Zákaznici používájící výrobky značky LATEXFALT jsou součástí prostředí, které se neustále mění a je stále náročnější. Společnost LATEXFALT musí být flexibilní a musí být připravena pružně na tyto změny reagovat. 
Spojením sil tří různých společností vznikla inovativní, moderní a tržně orientovaná společnost, jejímž cílem je navazování a udržování dobrých vztahů se svými zákazníky, dodavateli, zaměstnanci a dalšími partnery. 
Jsme přesvědčení, že z dlouhodobého hlediska tato forma spolupráce zajistí kvalitu i efektivitu. 
Cílem společnosti LATEXFALT je plnit funkci spojovacího článku vůči svému okolí!