Společnost LATEXFALT vznikla sloučením společností Vauatol, Cindu [výstavba silnic] a Latexfalt. Tyto jednotlivé společnosti měly více než 50 let zkušeností z oblasti asfaltu, úpravy asfaltových polymerů a emulzí pro stavebnictví a výstavbu silnic a měly vedoucí pozici v Nizozemsku a v zahraničí. 

Podlahové systémy LATEXFALT jsou těžištěm aktivit v rámci organizace Latexfalt, pokud jde o vývoj produktů, výzkum trendů a aplikací podlah. Roky zkušeností a objektivní fakta jako neustálý vývoj trhu, naučily organizaci rychle reagovat na poptávku a rozvoj. 

V roce 2005 byla dokončena zásadní proměna společnosti Latexfalt BV spočívající ve větším zaměření na inovace, uplatňování nových myšlenek a většímu přizpůsobení firemní struktury potřebám zákazníka. 

Dokázali jsme to!

Podlahy Latexfalt, vzkvétají a rostou jako nikdy předtím. 

Díky podlahovým systémům Latexfalt můžeme nabídnout komplexní řešení v oblasti podlahových nátěrů. Široká škála produktů a systémů a naše vlastní profesionální realizační činnost nabízí řešení od "sklepa po střechu"! 

Spojení a sinergie všech podnikatelských aktivit společnost posíluje co do šířky i hloubky a umožňuje vytvářet větší přidanou hodnotu. Je kladen důraz na vývoj produktů a rozšíření výrobního i technické poradenství. V současné době společnost LATEXFALT zaměstnává více než sto dvacet lidí.