Společnost Latexfalt BV se sídlem na adrese Hoogewaard 133, 2396 AP Koudekerk aan den Rijn, je odpovědná za zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro následující společnosti Latexfalt BV: 

- Latexfalt BV; 

- Latexfalt Wegensproei Maatschappij BV; 

- Latexfalt Vloersystemen BV; 

- Vermeulen Kunststofvloeren BV. 

Kontaktní údaje: 

http://www.latexfalt.com 

Hoogewaard 183, 2396 AP Koudekerk aan den Rijn 

Postbus 6, 2396 ZG Koudekerk aan den Rijn 

Tel.: +31 71 341 910816 

Za ochranu osobních údajů ve společnosti Latexfalt BV odpovídá Debbie Sandifort. Můžete ji kontaktovat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Osobní údaje, které zpracováváme 

Společnost Latexfalt BV zpracovává vaše osobní údaje proto, že používáte naše služby a/nebo protože nám je sami poskytujete. 

Níže naleznete přehled osobních údajů, které zpracováváme: 

- jméno a příjmení; 

- pohlaví; 

- firemní adresa; 

- firemní telefonní číslo; 

- firemní e-mailová adresa; 

- firma; 

- funkce. 

Zvláštní a/nebo citlivé osobní údaje, které zpracováváme 

Záměrem naší webové stránky a/nebo služby není shromažďovat údaje o návštěvnících webové stránky, kteří jsou mladší 16 let, pokud nemají souhlas rodičů nebo opatrovníka. Nemůžeme však kontrolovat, zda je návštěvník starší 16 let. Rodičům také doporučujeme, aby byli přítomni při online aktivitách svých dětí, aby se tak předešlo tomu, že budou shromažďovány údaje o dětech bez souhlasu rodičů. Pokud jste přesvědčeni, že jsme bez souhlasu shromáždili osobní údaje o nezletilém, kontaktujte nás na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V tom případě tyto informace odstraníme. 

S jakým cílem a na základě čeho zpracováváme osobní údaje 

Společnost Latexfalt BV zpracovává vaše osobní údaje za následujícími účely: 

- abychom vám mohli zatelefonovat nebo poslat e-mail, pokud je to nutné pro poskytování našich služeb; 

- abychom mohli zodpovědět dotazy, které nám kladete prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce; 

- plnění smlouvy, kde je dotyčná osoba stranou. 

Automatizované rozhodování 

Společnost Latexfalt BV nerozhoduje na základě automatizovaných zpracování informací, které mohou mít (zásadní) následky pro osoby. 

Jedná se o rozhodnutí, která vytváří počítačové programy nebo systémy, aniž by do tohoto procesu byl zapojen člověk (například zaměstnanec Latexfalt BV). 

Jak dlouho uchováváme osobní údaje 

Společnost Latexfalt BV neuchovává vaše osobní údaje déle, než je striktně nutné, aby se dosáhlo cílů, kvůli kterým se vaše údaje shromažďují. Dodržujeme zákonné lhůty pro uchování. 

Sdílení osobních údajů se třetími osobami 

Společnost Latexfalt neprodává vaše údaje třetím osobám a poskytuje je výhradně, pokud je to nutné pro plnění naší smlouvy s vámi nebo aby splnila zákonnou povinnost. S firmami, které zpracovávají vaše údaje na náš pokyn, uzavíráme smlouvu o zpracování, abychom zajistili stejnou úroveň zabezpečení a důvěrnosti vašich údajů. Společnost Latexfalt zůstává za tato zpracování odpovědná. 

Cookies nebo srovnatelné techniky, které používáme 

Latexfalt BV nepoužívá cookies ani srovnatelné techniky. 

Možnost nahlédnout do údajů, upravit je nebo odstranit 

Máte právo do svých osobních údajů nahlédnout, opravit je nebo odstranit. Kromě toho máte právo zrušit případný souhlas se zpracováním údajů nebo podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů společností Latexfalt BV a máte právo na převoditelnost údajů. To znamená, že nám můžete předložit žádost, abychom osobní údaje, které od vás máme k dispozici, zaslali v počítačovém souboru vám nebo jiné organizaci, kterou uvedete. 

Žádost o nahlédnutí do vašich osobních údajů, o jejich opravu, odstranění či převod nebo žádost o zrušení vašeho souhlasu nebo námitku proti zpracování vašich osobních údajů můžete zaslat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Abychom měli jistotu, že jste žádost o nahlédnutí zaslali vy, prosíme vás, abyste spolu se žádostí zaslali rovněž kopii svého identifikačního průkazu. V této kopii začerněte svou fotografii, strojově čitelnou zónu (proužek s čísly dole v cestovním pase), číslo pasu a osobní identifikační číslo (BSN). To kvůli ochraně vašeho soukromí. 

Budeme na vaši žádost reagovat co nejrychleji, nejpozději však do čtyř týdnů. 

Společnost Latexfalt BV vás upozorňuje rovněž na to, že máte možnost podat stížnost u národní dozorčí instituce, tedy nizozemského Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

To je možné prostřednictvím následujícího odkazu: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tips-ons 

Jak zabezpečujeme osobní údaje 

Společnost Latexfalt BV bere ochranu vašich údajů vážně a provádí vhodná opatření, aby zabránila jejich zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu, nežádoucímu zveřejnění a nedovoleným změnám. Pokud máte pocit, že vaše údaje nejsou dobře zabezpečené nebo že existují indicie o jejich zneužití, kontaktujte náš klientský servis nebo tuto skutečnost oznamte e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jak zabezpečujeme osobní údaje 

Tato politika ochrany údajů a politika cookies se může změnit. Proto pravidelně sledujte naše stránky, abyste zjistili, zda nebyly provedeny změny. Pokud provedeme zásadní změny, zajistíme nápadnější oznámení, například prostřednictvím našich webových stránek. 

Tato politika ochrany osobních údajů a politika cookies byla naposledy změněna 24. května 2018.