Společnost LATEXFALT b. v. je organizace, která se zabývá výrobou, aplikací, prodejem a vývojem výrobků na bázi bitumenových, polymery modifikovaných a syntetických pojiv. 

Klíčovými evropskými trhy, kde LATEXFALT b. v. provádí aktivní akvizici pro tyto výrobky, je stavebnictví [výrobky pro podlahové aplikace, ochranu betonu, emulzní výrobky a ošetření povrchů]. Její strategií je růst prostřednictvím dalších inovací, automatizace a zvyšováním efektivity. Velká pozornost je věnována spotřebě energie mj. účastí na víceletých dohodách o energetické efektivitě (MJA ???) a chce se především profilovat jako podnik s trvale udržitelným rozvojem. Na trzích v oblasti výstavby silnic, kde se Latexfalt pohybuje, se stává stále důležitějším tématem uhlíková stopa. 

Latexfalt plní úlohu mostu mezi rafinováním ropy a chemickým průmyslem na jedné straně a stavebním průmyslem na straně druhé. 

To jsou dva velmi rozdílné světy, které je třeba propojit v oblastech, jako je znalost základních materiálů, technologie, logistika, recyklování, speciální aplikace, modifikace výrobků, udržitelnost, inovace, valorizace a předpisy. Díky tomu, že společnost LATEXFALT tuto úlohu mostu plní úspěšně, mohly vzniknout vazby, díky nimž jsou inovativní vývojové tendence a opatření zvyšující výnos realizována rychleji a efektivněji a je možné flexibilně reagovat na měnící se prostředí. Regulace CO2 a zajištění energetické efektivity mají zásadní význam pro budoucnost, přičemž tímto přístupem se Latexfalt může lišit od jiných místních či zahraničních dodavatelů. 

Aktuální přehled množství emisí CO2 a prohlášení o verifikaci naleznete na webové aplikaci Duurzameleverancier.nl. 

Zde společnost Latexfalt publikuje jednou za čtvrt roku své výsledky. 

S ohledem na ověření souladu s NEN-ISO 14064-1 [ve smyslu zprávy GHG] pro účely zpráv o CO2 vydala prohlášení společnost ENERGIE CONSULT [AKI id.nr. 1242]. Toto prohlášení lze stáhnout zde.