Latexfalt sp. z.o.o. to szybko rozwijająca się, wiodąca, dynamiczna i zorientowana na ludzi organizacja, w której rozwój osobisty i organizacyjny jest najważniejszy.
* Latexfalt ma szeroki pakiet podstawowych i dodatkowych warunków  zatrudnienia.
* Ponadto Latexfalt ma specyficzne warunki zatrudnienia związane z pracą.
* Latexfalt uważa, że ważne jest, abyś mógł pracować zdrowo, bezpiecznie i z przyjemnością.
* Latexfalt oferuje możliwość pogłębienia wiedzy zawodowej, poprawy umiejętności społecznych, odświeżenia wiedzy komputerowej lub zdobycia wiedzy na temat bezpiecznej pracy. Zwłaszcza w tym przypadku zastosowanie ma schemat kosztów badań z szerokimi możliwościami.
Latexfalt, spółka szkoląca w podobszarach, chce zaoferować "ludziom rozwoju" możliwość dalszego kształtowania i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności. W formie BBL, BOL i poprzez konkretne zlecenie stażowe na poziomie MBO lub HBO [+], Latexfalt spodziewa się mieć możliwość wniesienia do tego wkładu.

Czy jesteś zainteresowany pracą w Latexfalt?
Skontaktuj się z nami. Odpowiemy najpóźniej w ciągu 2-3 dni roboczych.