LATEXFALT powstał w wyniku połączenia spółek Vauatol, Cindu [budowa dróg] i Latexfalt. Te oddzielne przedsiębiorstwa miały ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie w zakresie bitumicznych i modyfikowanych polimerami emulsji bitumicznych do budownictwa i budowy dróg i miały wiodącą pozycję w kraju i za granicą.

Systemy Posadzkowe Latexfalt  to zbiór wiodących działań w ramach organizacji Latexfalt, jeśli chodzi o rozwój produktów, ustalanie trendów i stosowanie posadzek. Lata doświadczenia i oczywiście stały rozwój rynku i zmiany nauczyły organizację, by szybko reagować na popyt i rozwój.

W 2005 roku firma Latexfalt Sp. z o.o. przeszła ważną metamorfozę, skupiając się bardziej na innowacjach, wprowadzaniu innych pomysłów i strukturze firmy jeszcze bardziej zorientowanej na klienta. Zrobiliśmy to! Posadzki Latexfalt stoją, kwitną i rosną jak nigdy dotąd.

Dzięki Systemom Posadzkowym Latexfalt oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie wykończenia podłóg. Dzięki szerokiej gamie produktów, systemów  i naszej własnej profesjonalnej realizacji, rozwiązujemy problemy "od piwnicy do dachu parkingowego"!

Łączenie i synergia między wszystkimi tymi działaniami wzmocniło firmę zarówno pod względem szerokości, jak i głębokości, zapewniając większą wartość dodaną. Rozwój produktu, produkcja i doradztwo techniczne zostały znacznie rozszerzone. Obecnie w firmie LATEXFALT zatrudnionych jest ponad sto dwadzieścia osób.