Firma Latexfalt sp. z.o.o. z siedzibą w Hoogewaard 183, 2396 AP Koudekerk aan den Rijn odpowiada za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z tym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy następujących firm Latexfalt BV:
Latexfalt BV
Latexfalt Wegensproei Maatschappij BV
Latexfalt Vloersystemen BV
Vermeulen Kunstvlovloeren BV

Dane kontaktowe:
http://www.latexfalt.com
Hoogewaard 183, 2396 AP Koudekerk aan den Rijn
PO Box 6, 2396 ZG Koudekerk aan den Rijn
Tel: +31 71 341 9108
Debbie Sandifort jest specjalistą ds. Ochrony danych w firmie Latexfalt BV. Można do niej dotrzeć via ???
Dane osobowe, które przetwarzamy.
Latexfalt sp. z.o.o. przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ korzystasz z naszych usług i / lub sam je udostępniasz.
Poniżej znajduje się przegląd danych osobowych, które przetwarzamy:
- Imię i nazwisko
- Płeć
- Informacje o adresie firmy
- Numer telefonu firmowego
- Biznesowy adres e-mail
- Firma
- Funkcja

Szczególne i / lub poufne dane osobowe, które przetwarzamy
Nasza strona internetowa i / lub usługa nie ma na celu zbierania danych o odwiedzających witrynę, którzy są młodsi niż 16 lat. Chyba że mają pozwolenie od rodziców lub opiekunów. Nie możemy jednak sprawdzić, czy użytkownik jest starszy niż 16 lat. Dlatego zachęcamy rodziców do angażowania się w działania online swoich dzieci, aby zapobiec gromadzeniu danych o dzieciach bez zgody rodziców. Jeśli jesteś przekonany, że zgromadziliśmy dane osobowe osoby nieletniej bez tej zgody, skontaktuj się z nami, usuniemy tę informację.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe:
Latexfalt sp. z.o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:
W razie potrzeby możesz zadzwonić lub wysłać e-mail, aby wykonać nasze usługi;
Odpowiadając na pytania zadawane przez ciebie za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej;
Wykonanie umowy, której stroną jest strona.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Latexfalt B.V. nie podejmuje decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie w sprawach, które mogą mieć (znaczące) konsekwencje dla ludzi. Są to decyzje podejmowane przez programy komputerowe lub systemy, bez osoby kontrolującej(na przykład pracownika Latexfalt B.V.)

Jak długo przechowujemy dane osobowe
Latexfalt sp. z.o.o. nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to absolutnie konieczne do realizacji celów, dla których zbierane są dane. Korzystamy z prawnych okresów przechowywania.
Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim
Latexfalt B.V. nie będzie sprzedawać Twoich danych stronom trzecim i przekaże te informacje tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do wykonania naszej umowy z Tobą lub do wywiązania się z obowiązku prawnego. Firmy, które przetwarzają dane w naszym zadaniu, zawierają umowę dotyczącą procesora, aby zapewnić ten sam poziom bezpieczeństwa i poufności danych. Firma Latexfalt B.V. pozostaje odpowiedzialna za te operacje przetwarzania.
Pliki cookie lub podobne techniki, z których korzystamy
Latexfalt B.V. nie wykorzystuje plików cookie ani podobnych technik.
Przeglądaj, modyfikuj lub usuwaj dane
Użytkownik ma prawo do przeglądania, poprawiania lub usuwania swoich danych osobowych. Ponadto, masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych lub sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych przez Latexfalt B.V. i masz prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że możesz przesłać nam prośbę o przesłanie danych osobowych, które udostępniliśmy Ci w pliku komputerowym do Ciebie lub innej wymienionej przez Ciebie organizacji.
Możesz wysłać wniosek o dostęp, poprawianie, usuwanie, przesyłanie danych osobowych lub prośbę o anulowanie Twojej zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych
Aby upewnić się, że wniosek o dostęp został złożony przez Ciebie, prosimy o przesłanie kopii swojego dokumentu tożsamości wraz z żądaniem. Zrób zdjęcie paszportowe, MRZ (strefa czytelna maszynowo, pasek z numerami na dole paszportu), numer paszportu i numer służbowy (BSN) czarny w tym egzemplarzu. Ma to na celu chronić Twoją prywatność.
Odpowiadamy na Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż po czterech tygodniach.
Latexfalt sp. z.o.o. chciałoby również zwrócić uwagę, że masz możliwość złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego, holenderskiego organu ochrony danych.
Można to zrobić za pomocą następującego linku:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons
Jak zabezpieczamy dane osobowe
Latexfalt B.V. poważnie traktuje ochronę Twoich danych i podejmuje odpowiednie środki, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i nieautoryzowanym modyfikacjom. Jeśli masz wrażenie, że Twoje dane nie są odpowiednio zabezpieczone lub istnieją oznaki niewłaściwego użycia, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub przez naszą stronę.
Jak zabezpieczamy dane osobowe
Ta polityka prywatności i plików cookie może zostać zmieniona. Sprawdzaj tę stronę regularnie, aby sprawdzić, czy zmiany zostały wprowadzone. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, udostępnimy bardziej znaczące powiadomienia, na przykład za pośrednictwem naszych witryn internetowych.
Ta polityka prywatności i plików cookie została ostatnio zmodyfikowana 24 maja 2018 roku.